SIAD - ICD - Generalitat Catalunya

Web pel: SIAD (Servei d'Informació i Assesorament de Dones - Generalitat Catalunya) una aplicació web per l'ICD, és un servei exclusiu dels ajuntaments adscrits.
Podem mostrar el proyecto, però solament en els nostres PCs y sense dades reals.

 • Es pot administrar els continguts.
 • Té control d'usuaris i permisos.
 • Té processos de petició de múltiples i complexes consultes.
 • Actualitza i edita dades d'una Base de Dades.
 • Exportació de dades a diferents formats.
 • Etc.
 • Pàgina Alta-consultes: siad - projecte web de Camaleon Webs
 • Pàgina Cerca-modificacio: siad - projecte web de Camaleon Webs
 • Pàgina Dades-siad: siad - projecte web de Camaleon Webs
 • Pàgina Explotacio-dades: siad - projecte web de Camaleon Webs
 • Pàgina Extraccio-dades: siad - projecte web de Camaleon Webs
 • Pàgina login: siad - projecte web de Camaleon Webs
 • Pàgina error: siad - projecte web de Camaleon Webs