Disseny

L’aparença gràfica del web és tan important com la seva funcionalitat. El disseny web comunica idees, i crear productes que siguin fàcils d'utilitzar. Per això disposem d’una xarxa de dissenyadors gràfics que ajudaran a aconseguir la millor proposta gràfica per al seu lloc web.

Esquema de les fases que seguim en el disseny web en CamaleonWebs

Aquest és l'esquema de les fases que seguim en el disseny web

Estudi de requeriments del projecte

Objectius: quin tipus d'informació es vol mostrar i perquè

Target: a quin tipus de public està destinat el web

Grafia: imatge gràfica de la empresa

Planificació de l'estructura del web

Site map: estructura del menú

Wireframe: disposició i estructura dels continguts en les diferents planes

Proposta gràfica

Presentació de l'estructura del web amb la grafia aplicada

Maquetació i programació

Plasmar la proposta gràfica amb llenguatge web

Revisió i optimització

Revisió de tots els aspectes i funcionalitats del web per publicar a internet

Publicació i manteniment

Instal·lar el web en el servidor escollit. Comprovar la correcta visualització de la informació incorporada pels nostres clients.